Nama Bayi Laki-laki & Perempuan ISLAM Modern dan Artinya 'huruf (I)' - Nama Bayi 2016 dan Artinya

Mau Sekolah Bisnis Online Gratis? Klik Disini!

X


Nama Bayi Laki-laki ISLAM Modern dan Artinya 'huruf (I)'

Ibnu Shina Fathul Islam
Bapak kedokteran yang membuka kejayaan Islam

Ibna shina                  = bapak kedokteran
Fathul                         = pembuka kejayaan
Islam                          = selamat

Ibrahim Arman Hamzari
Nabi Ibrahim inspirasi yang mulia

Ibrahim                      = nama nabi
Arman                        = harapan, inspirasi
Hamzari                     = yang mulia

Idlan Faqih Al Faruq
Keadilan yang mengerti pembeda antara yan hak dan yang batil

Idlan                           = keadilan
Faqih                          = yang mengerti
Al Faruq                     = pembeda antara yang hak dan yang batil

Idris Ahza Madani
Idris yang beruntung dan hidup penuh kemajuan

Idris                            = nama nabi
Ahza                           = beruntung
Madani                       = kemajuan

Ihsan Fadil Rahmani
Kesayanganku yang penuh kebaikan dan kemuliaan

Ihsan                          = kebaikan
Fadil                           = yang mulia
Rahmani                    = kesayanganku

Ijlal Rasyid Azfar
Mulia, bijaksana, dan Berjaya

Ijlal                             = terhormat, mulia
Rasyid                        = bijaksana
Azfar                          = yang berjaya, yang menang
 

Ikhtiaruddin Faisal Saadan
Pilihan agama pemisah antara hak dan batil yang  hidup penuh kebohongan

Ikhtiaruddin              = pilihan agama
Faisal                          = pemisah antara hak dan batil
Saadan                       = kebahagiaan

Ilham Kamaluddin Ad Damiri
Mendapatkan ilham dan menjadi ahli ilmu hayati

Ilham                          = Ilham
Kamaludin                 = kesempurnaan agama
Ad Damiri                  = Kamaluddin Ad Damiri (1450), mengembangkan system
                                            taksonomi/klasifikasi khusus ilmu hewan dan buku tentang
                                            kehidupan hewan

Ilyas Faiz Rabbani
Ilyas yang berjaya dan selalu teringat pada Rabb-Nya

Ilyas                            = nama nabi
Faiz                             = Berjaya
Rabbani                     = selalu teringat pada Rabb-Nya, dari Allah SWT.

Ilyasa Jauhari Abrizan
Ilyasa pemantau yang lembut

Ilyasa                          = nama nabi
Jauhari                       = permataku
Abrizan                      = yang lembut/tampan

Imam Ghazali
Pemimpin yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu filsafat, dan ilmu akhlak

Imam                          = pemimpin
Imam Ghazali           = Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Lahir di Baghdad
                                            tahun 855M. Ajarannya terkenal dengan nama Mazhab Hambali.
                                            dalam menetapkan hukum fiqih, Imam Hambali bepedoman pada
                                            Al Qur’an, hadis dan fatwa para sahabat

Imam Abdillah Malik
Pemimpin hamba Allah sang Raja

Imam                            = pemimpin
Imam Maliki               = Abu Abdillah Malik bin Annas. Lahir di Madinah tahun 716 M.
                                            Merupakan ulama besar di kawasan Arab. Dalam menetapkan ilmu
                                            fiqih, beliau berpedoman pada Al Qur’an, hadis, ijma sahabat, dan
                                            kemashlahatan urf (adat) penduduk Madinah. Buku karangannya
                                            di antaranya Al Muwaththa. Imam Maliki ini adalah guru Imam
                                            Syafi’i

Imam Asy Syafi’i
Pemimpin Mazada Syafi’i

Imam                          = Pemimpin
Imam Syafi’I              = Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bi Usman Asy Syafi’i. Dilahirkan
                                            di Palestina tahun 767M. Pada usia 9 tahun telah hafal Al Qur’an.
                                            pada usia 10 tahun hafal hadist yang terdapat dalam kitab
                                            Al Muwathitha karya Imam Malik. Buku karangan Imam Syafi’I
                                            adalah Ar Risalah dan Al Um. Ajaran Imam Syafi’I terkenal dengan
                                            Mazhab Syafi’I yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia

Imaduddin Al Ansori
Menegakan tiang agama sebagai tujuan hijrah Muhajirin

Imaduddin                 = tiang agama
Al Ansori                    = tujuan hijrah Muhajirin

Imran Zihni Rasydan
Berbudi bahasa, akal yang kuat, dan selalu mendapat petunjuk

Imran                         = budi bahasa
Zihni                           = kekuatan akalku
Rasydan                     = mendapat petunjuk

Imtiyaz Ammar Amani
Pilihan yang memakmurkan dan mensejahterakan

Imtiyaz                       = pilihan
Ammar                       = yang memakmurkan
Amani                         = kesejahteraan
 

Iqbal Fariz Abdusalam
Kejayaan luar biasa dari hamba yang selamat

Iqbal                           = kejayaan
Fariz                           = luar biasa, tiada tara, berfikir luas
Abdul                         = hamba
Salam                         = selamat

Irfan Al Idris
Kebijaksanaan dan ahli geografi

Irfan                           = kebijaksanaan, kesyukuran
Idris                            = nama nabi, Al Idris (1154) ilmuan Islam ahli peta bumi, membuat
                                        peta bumi dan globe dengan dilengkapi penjelasan penggunaan
                                         kompas

Irsyad Al Khazimi
Nasihat ahli Kontruksi

Irsyad                         = nasihat panduan
Al Khazimi                 = Al Khazimi (1121) ahli kontruksi, pengarang buku tentang teknik
                                            pengukuran (geodesi) dan kontruksi keseimbangan, kaidah
                                            mekanis, hidrostatika, fisika, teori zat padat, sifat-sifat pengungkit/
                                            luas, teori gaya gravitasi

Irsyaduddin Al Baytar
Mendapat panduan agama dan memahami ilmu kedokteran

Irsyaduddin               = panduan agama
Al Baytar                     = Abu Bakar Al Baytar (1340) pengarang buku tentang kedokteran
                                            hewan yang pertama

Ishak Fayyadh Rusyaidi
Ishak yang murah hati dan cerdik

Ishak                          = nama nabi
Fayyadh                     = murah hati
Rusyaidi                     = yang cerdik
 

Isyraf Banu Musa
Pengganti Banu Musa

Isyraf                          = pengganti
Banu Musa                = Musa nama nabi. Banu Musa. Pengarang buku Al Hiyal (buku alat
                                         alat pintar) yang berisikan 100 macam mesin seperti pengisi tangki
                                         air otomatis, kincir air dan system kanal bawah tanah, teknik
                                         pengolahan logam, tambang, lampu tambang, teknik survei dan
                                         pembuatan tambang bawah tanah

Izdihar Al Farazi
Perkembangan ahli astronomi

Izdihar                       = perkembangan kemajuan
Al Farazi                    = Al Farazi (790) perintis alat astrolab planisferis yaitu mesin hitung
                                         analog pertama, sebagai alat bantu astronomi

Izzuddin Al Islami
Kemuliaan agama Islam

Izzul                            = kemuliaan
Din                              = Agama
Al Islami                     = selamat


Nama Bayi Perempuan ISLAM Modern dan Artinya 'huruf (I)'

Iftinan Maharani Silawarti
Ratu yang berkelakuan baik dan penuh perhatian

Iftinan                        = perhatian
Maharani                   = ratu, permaisuri
Silawarti                     = berkelakuan baik

Imarah Nessa Damia
Perempuan yang murni pembangun kemakmuran yang penuh kebajikan dan keberkatan

Imarah                       = pembanguna kemakmuran
Nessa                         = suci, murni, dari kata agnes
Damia                         = kebajikan dan keberkatan

Imtinan Ayu Satriani
Prajurit perempuan yang cantik, sebagai anugrah ilahi

Imtinan                      = anugrah ilahi
Ayu                             = cantik
Satriani                      = prajurit perempuan

Inayah Talitha Absarini
Gadis muda bagaikan bidadari yang penuh perlindungan

Inayah                        = perlindungan
Talitha                        = gadis muda
Absarini                     = bagaikan bidadari

Insyira Nismara Dewani
Hati yang penuh ketenangan dan terselubung kemuliaan

Insyirah                     = hati
Nismara                     = penuh ketenangan
Dewani                       = terselubung kemuliaan

Intan Nada Rahmatiani
Intan laksana embun yang penuh rahmat

Intan                           = batu yang elok warnanya
Nada                           = embun
Rahmatiani                = rahmat, belas kasihan

Irtiya Marsya Nitisara
Kesenangan dan kesuburan yang penuh kebijaksanaan

Irtiyah                        = kesenangan
Marsya                       = subur
Nitisara                      = bijaksana

Isma Padma Calya
Bunga tanpa cacat yang terhindar dan dosa

Ismah                         = terhindar dari dosa
Padma                        = bunga
Calya                          = tanpa cacat

Istiqomah Salma Paramita
Kelurusan, ketulusan, kebaikan, dan kebijakannya membawa keselamatan


Istiqomah                  = kelurusan ketulusan
Salma                          = selamat
Paramita                    = kebaikan dan kebijakannya tidak terduga
Admin NamaBayi201.com

NamaBayi201 adalah situs penyedia kumpulan nama-nama bayi laki-laki dan perempuan yang lucu, modern dan unik. Situs ini memberikan solusi bagi Anda yang mengalami kesulitan dalam merangkai nama bagi sang buah hati.

No Comment to " Nama Bayi Laki-laki & Perempuan ISLAM Modern dan Artinya 'huruf (I)' "